Agri GK English Marathi - Nikhiljob

Post Top Ad

Thursday, 19 September 2019

Agri GK English Marathi

General Agriculture MCQ

field
Womens Working in Field

 


1. Maize-potato-sugarcane ratoon-green gram is the example of crop rotation for
A.1 year
B.3 year
C.2 year
D.4 year

१. मका-बटाटा-ऊस रत्ती-हिरवा हरभरा पीकउदाहरण आहे फिरवण्याचेबी "crop rotation"
A.1 year
B.3 year
C.2 year
D.4 year


2. The strongest chemical agent for breaking dormancy is
A. Potassium nitrate
B. Ethylene
C. Gibberlline
D. Cumerin

२. सुप्तपणा तोडण्यासाठी सर्वात मजबूत रासायनिक एजंट
A.पोटॅशियम नायट्रेट
B.इथिलीन
C.गिबर्लिन.
D.कुमरिन

3. The Directorate for cropping system Research is located at
A. Pusan
B. Hyderabad
C. Modipuram, Meerut, UP
D. Coimbatore

3. पीक प्रणाली संशोधन संचालनालय
A. पुसान
B. हैदराबाद
C. मोदिपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेशबटाट्यातील
D.कोयंबटूर
4. Herbicide which increase the tuber size besides weed control in potato is
A. EPTC
B. Fluchloralin
C. Pendimethalin
D. Atrazine
4.तणनाशक जे तण नियंत्रणाव्यतिरिक्त कंद आकार वाढवते.आहे?
A. EPTC
B. Fluchloralin
C. Pendimethalin
D. Atrazine


5. Which is the most commonly used herbicide in rubber plantations?
A. Amitrol T
B. Paraquat
C. Both a & b
D. Either a or b
5. कोणत्या रबर लागवड सर्वात सामान्यतः वापरले तणनाशक
A. Amitrol T
B. Paraquat
C. Both a & b
D. Either a or b
6. The existence of a gas is vanished at
A. N. T. P
B. Absolute zero
C. At any temperature
D. 0°c


6. येथे गॅसचे अस्तित्व नामशेष होते
A. N. T. P
B. Absolute zero
C. At any temperature
D. 0°c
7. In which of the following industries is the maximum number of women employed in India?
A. Textile
B. Jute
C. Tea
D. Coal
7.खालीलपैकी कोणत्या उद्योगात सर्वाधिक महिला नोकरी करतात?
A टेक्सटाईल
B ज्यूट
C. टी
D. कोळसा


8. Reading of Brixton hydrometer ranges from?
A. 0-10
B. 0-15
C. 0-20
D. 0-30
8. ब्रिक्सटन हायड्रोमीटरचे वाचन कोणत्या पासून आहे?
A. 0-10
B. 0-150
C. 0-20
D. 0-30


9. Revenue’s chain is decided into
A. 100links
B. 50links
C. 16links
D. 66links
{mainly used in cadastral survey. It is 33feet long having 16 links}
9. Revenue’s साखळी
A. 100 लिंक्स
B. 50 लिंक्स
C. 16 लिंक्स
D. 66 लिंक्स मध्येसर्व्हेमध्येनिर्णयात आहे
{प्रामुख्याने कॅडस्ट्रलवापरल्या जाणा-या. हे 33 फीट लांब आहे ज्याचे 16 दुवे आहेत.}10. The instrument used for measuring depth of water table
A. Lysimeter
B. Odometer
C. Piezometer
D. Monometer
10 पाण्याचे टेबल
A. लाइसीमीटर
B. ओडोमीटर
C. पायझोमीटरमोनोमीटरएमसीक्यू
D. Monometer11. The best soil structure for agriculture purpose is
A. Platy
B. Spheroid Al
C. Blocky
D. Prismatic
११. शेतीच्या उद्देशासाठी सर्वात चांगली मातीची रचना आहे
A.प्लॅटी
B.स्फेरॉइड अल
C.ब्लॉकी
D.प्रिझमॅटिक12. Plant quarantine method is useful only when
A. The pathogen is seed transmitted
B. The pathogen is wind transmitted
C. The pathogen is soil inhabitants
D. The pathogen is vector tramissible
१२. वनस्पतींचे पृथक्करण पद्धत केवळ तेव्हाच उपयुक्त असते जेव्हा
A.रोगकारक बीज संक्रमित होते
B.रोगजनक पवन संक्रमित आहे
C. रोगजनक मातीचे रहिवासी आहे
D. रोगजनक वेक्टर ट्रॅमसिबल आहे
13. In which of the following the isolation distance for certified seed production is the shortest
A. Cotton
B. Tomato
C. Sesame
D. Potato
13. कोणत्या मध्ये प्रमाणित बियाणे उत्पादनासाठी खालील अंतर वेगळे आहे.
A.कॉटन
B.टोमॅटो
C.तीळ
D बटाटा14. Barley water contain at least how much percent of fruit juice
A. 25%
B. 30%
C. 75%
D. 45%
14. बार्लीच्या पाण्यात कमीतकमी किती टक्के फळांचा रस असतो
A. 25%
B. 30%
C. 75%
D. 45%
15. Pollinating agent in chilli is
A. Housefly
B. Bee
C. Wind
D. Water
15.परागण एजंटमिरचीमध्ये
A. हाऊसफ्लाय
B. व्ही
C. विंड
D. वॉटर
16. The number of chromosomes in swamp Buffalo is
A. 2n=50
B. 2n=60
C. 2n=48
D. 2n=40
16. दलदलीतगुणसूत्रांची संख्या
A. 2n=50
B. 2n=60
C. 2n=48
D. 2n=4017. The little leaf of brinjal is caused by
A. Fungus
B. Bacteria
C. Virus
D. MLO’s
17 वांगी थोडे पानांचेझाले आहे
A.बुरशीचे
B.जिवाणू
C.व्हायरस
D. MLO18. Who was the first plant protection advisor to the government of India
A. Dr. Sardar Singh
B. S. Pradhan
C. M. L. Room walking
D. H. S. Pruthi
18 पहिल्या plant protection प्रकल्पसल्लागार भारत सरकारला कोण होता?
A. Dr. Sardar Singh
B. S. Pradhan
C. M. L. Room walking
D. H. S. Pruthi
19. Citrus species resistant to canker is
A. Aurantifolia
B. Limonia
C. Paradise
D. Karna
19. मोसंबी प्रजाती कॅन्कर करण्यासाठी प्रतिरोधकआहे
A. Aurantifolia
B. Limonia
C. Paradise
D. Karna
20. A cabbage disease which is known to be more severe in acidic soils is?
A. Club foot
B. Yellows
C. Black rot
D. Damning off
20 अधिक ज्ञात आहे जे एक कोबी रोगअम्लीय मातीत तीव्र आहे?
A. Club foot
B. Yellows
C. Black rot
D. Damning off
21. The alternate host for pearl millet rust is
A. Brinjal
B. Tomato
C. Mustard
D. Okra

२१. मोत्याच्या बाजरीच्या गळ्यासाठी वैकल्पिक यजमान
A. बैंगल
B. टोमॅटो
C. मोहरी
D. भेंडी
22. The heavy metals from the industrial effluent s are removed by
A. Trichoderma
B. Aspergillus
C. Aureobasidium
D. All of the above
22. औद्योगिक जड धातू सांडपाणी च्याकरून काढले आहेत
A. Trichoderma
B. Aspergillus
C. Aureobasidium
D. All of the above
23. As usual normally contains definite number of ascospores which is?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
23 नेहमीप्रमाणेसाधारणपणे आहे ascospores च्या निश्चित क्रमांक आहे?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
24. When experimental material is limited and homogenous which design is used?
A. Latin square design
B. Split plot design
C. Strip plot design
D. Completely randomized design
24. प्रायोगिक साहित्य मर्यादित आणि एकसंध असल्यास कोणत्या डिझाइनचा वापर केला जातो?
A. लॅटिन स्क्वेअर डिझाइन
B. स्प्लिट प्लॉट डिझाइन
C. पट्टी प्लॉट डिझाइन
D. पूर्णपणे यादृच्छिक डिझाइन
25. The ANOVA table of which design consist 3 error variance?
A.LSD
B.Split plot design
C.Factorial RBD
D.CRD

25. कोणत्या डिझाइनच्या एनोवा टेबलमध्ये 3 एरर रूपांतर आहे?
A. एलएसडी
B. स्प्लिट प्लॉट डिझाइन
C.फॅक्टोरियल आरबीडी
D. सीआरडी

26.PMA & atrazine at low concentration act as which type of antitranspirants?
A. Reflectant
B. Film forming
C. Stomata closing
D. Growth retardant
26. पीएमए आणि अ‍ॅट्राझिन कमी एकाग्रतेमध्ये कोणत्या प्रकारचे अँटिट्रान्सपायंट म्हणून काम करतात?
A. परावर्तक
B. फिल्म
बनणारी
C. स्टोमाटा क्लोजरिंग
D. ग्रोथ रिटर्डंट
27. The law of diminishing return was proposed by?
A. Mitscherlich
B. Wilcox
C. Black man
D.Van leibig
27. घटत्या परताव्याचा कायदा प्रस्तावित होता?
A. Mitscherlich
B. विल्कोक्स
C. ब्लॅक मॅन
D. व्हॅन लेबीग
28. Indian journal of Agronomy is published by?
A. ICAR
B. IARI
C. ISA
D. NAAS

28.अ‍ॅग्रोनॉमीचे भारतीय जर्नल द्वारा प्रकाशित केले गेले आहे?
A. ICAR
B. IARI
C. ISA
D. NAAS

29. Reading of Brix hydrometer ranges from?
A. 0-10
B. 0-15
C. 0-20
D. 0-30
29. ब्रिक्स हायड्रोमीटरचे वाचन कोणत्या पासून आहे?
A. 0-10
B. 0-15
C. 0-20
D. 0-30

7 comments:

 1. Thanks ....😊it's really helpful

  ReplyDelete
  Replies
  1. It's my pleasure sir, : )Please keep visiting...god bless you...

   Delete
 2. Its very important for afo.. thnxx sir

  ReplyDelete
 3. its very imp question for so preparation Thnks sr

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you sir, feeling great that it helped you. Keep visiting sir, We will make our Nikhiljob.com community a great platform for students... :)

   Delete

Post Top Ad