Agri GK Marathi 01 - Nikhiljob

Post Top Ad

Monday, 16 September 2019

Agri GK Marathi 01

Agriculture Mcqs 2019


1. खालीलपैकी कोणते भारतातील व्यावसायिक पीक आहे?
A. ऊस
B . तंबाखू
C. पाट
D. वरील सर्व सर्व
उत्तर: डी
1. Which of the following is a commercial crop in India?
A. Sugarcane
B. Tobacco
C. Jute
D. All of the above
Ans: D

२. भारतातील कोणते राज्य डाळीचे सर्वाधिक उत्पादन करतात?
उत्तर महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश
सी. मध्य प्रदेश
डी राजस्थान
उत्तर: सी
2. Which Indian state is the largest producer of pulses?
A. Maharashtra
B. Uttar Pradesh
C. Madhya Pradesh
D. Rajasthan
Ans: C
3. भारतातील तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये प्रथम कोण आहे?
A. पंजाब
B. उत्तर प्रदेश
C. आंध्र प्रदेश
D. पश्चिम बंगाल
उत्तर: डी
3. Who is the first among rice producing states in India?
A. Punjab
 B. Uttar Pradesh
C. Andhra Pradesh
D. West Bengal
Ans: D


4. भारतातील सर्वात मोठे खाद्य उत्पादक राज्य कोणते आहे?
A. उत्तर प्रदेश
B. पंजाब
C. मध्य प्रदेश
D. पश्चिम बंगाल
उत्तर: ए
4. Which is the largest food producing state of India?
A. Uttar Pradesh
B. Punjab
C. Madhya Pradesh
D. West Bengal
Ans: A

5. पुढील पैकी कोणते योग्य रित्या जुळले नाही?
A. रबी पीक - मोहरी, काकडी
B. खरीप पीक - मका
C. झायेद पीक - काकडी, टरबूज
D. नगदी पीक - कापूस
उत्तर: A
5. Which of the following is not correctly matched?
A. Rabi Crop - Mustard, Cucumber
B. Kharif Crop - Maize
C. Zayed Crop - Cucumber, Watermelon
D. Cash Crop - Cotton
Ans: A
6. खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? नाही का?
उत्तर भारत हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे फळ आहे.
बी. भारत हा जगातील सर्वाधिक भाज्यांचा उत्पादक देश आहे.
सी. फळे, भाज्या व मसाल्यांच्या उत्पादनास बागायती म्हणतात.
डी. उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठे गहू उत्पादक आहेत.
उत्तर: बी
6. Which of the following statements are correct Is not it?
A. India is the second largest producer of fruits in the world.
B. India is the largest producer of vegetables in the world.
C. Production of fruits, vegetables and spices is called horticulture.
D. Uttar Pradesh is the largest producer of wheat in India.
Ans: B

7. धान्य उत्पादनाची खरेदी, वितरण आणि साठवण करण्यास भारतातील कोणती एजन्सी जबाबदार आहे?
A. कृषी मंत्रालय
B भारतीय.खाद्य महामंडळ
C. नाफेड
D. ट्रिफ
उत्तर: B
7. Which agency in India is responsible for procurement, distribution and storage of food grains production?
A. Ministry of Agriculture
B. Food Corporation of
C. NAFED
IndiaD. TRIFED
Ans: B
8. उसाला योग्य व मोबदला देणारी किंमत (एफआरपी) कोण मंजूर करते?
ए. आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समिती
बी. कृषी खर्च आणि किंमती आयोग
सी. विपणन व तपासणी संचालनालय, कृषीमंत्रालय
D. कृषी उत्पन्न बाजार समिती
उत्तर: अ
8. Who approves the fair and remunerative price (FRP) of sugarcane?
A. Cabinet Committee on Economic Affairs
B. Agricultural Costs and Prices Commission
C. Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of
Agriculture D. Agricultural Produce Market Committee
Ans: A

9. भारतातील बाजारपेठेतील शेती उत्पादनांचे नियंत्रण कोण करते?
A. Essential Commodities Act, 1955
B. Agricultural Produce Market Committee Act enacted by the States
C. Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
D. Food Products Act 1956 and Meat and Food Products Act, 1973
उत्तर: बी
9. Who controls agricultural products in the market in India?
A. Essential Commodities Act, 1955
B. Agricultural Produce Market Committee Act enacted by the States
C. Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
D. Food Products Act 1956 and Meat and Food Products Act, 1973
Ans: B

१० मध्ये पुढीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?
A. भारत हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे फळ आहे.
B. भारत हा जगातील सर्वाधिक भाज्यांचा उत्पादक देश आहे.
C. फळे आणि भाजीपाला उत्पादनास बागायती म्हणतात.
. उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठे गहू उत्पादक आहेत.
उत्तरः बी


10. In Which of the following statements is not correct?
A. India is the second largest producer of fruits in the world.
B. India is the largest producer of vegetables in the world.
C. Production of fruits and vegetables is called horticulture.
D. Uttar Pradesh is the largest producer of wheat in India.
Answer: B

No comments:

Post a comment

Post Top Ad